Nakliyat Sigortası

NAKLİYAT SİGORTASI

Tüm Nakliyatın Güvende!

Herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaştırma araçları ile bir yerden bir yere taşınmasında sigortalıya verilen teminatlar doğrultusunda taşınan malzemenin başına olumsuz yönde gelebilecek hasarlarda veya kayıplarda, sigortalanan ürünü genel şartlar ve özel şartlar kapsamında güvence altına almaktadır.

Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?

Sigortalanın, sigortalattığı ürünleri bir yerden bir yere taşınırken (havayolu, karayolu, denizyolu, demiryolu) başına gelebilecek her türlü risklere karşı poliçede belirtilmiş olan teminatlar doğrultusunda desteklemektedir. Taşınan emteanın satıcısı veya alıcısının kısaca taşınan emtea (yük) ile menfaat ilişkisi olan herkes bu nakliyat sigortası yaptırma hakkına sahiptir. Sigortalı sadece yük bedelini değil yanında navlun sigorta maliyetini, belirlenen kar gibi bazı gider masraflarının sigortalanabilme imkanı olarak sizlere sunmaktadır.

Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Taşınacak olan ürün için kullanılan üç adet teminat bulunmaktadır;

Geniş Teminat
• Nakliyat Sigortası için verilen bu Geniş Teminat Sigortası, taşıması yapılan mallarınızın karşılanabileceği tüm riskleri kapsamaktadır.

Tam Zıya Teminatı
• Taşımayı yapan nakil aracının tamamen hasar görmesi durumunda, örneğin; denizyolunda taşınan geminin batması veya su alma sırasında ürünlerin kullanamayacak hale gelmesi durumunda bu zararı verilen teminatlar değerinde karşılamaktadır. Her tür nakil taşımacılığında bu teminatlar verilebilir.

Dar Teminat
• Nakliye edilen kullanılan aracın hasar durumunda, taşınan emteanın başına bir şey gelme durumunda güvence altına almaktadır.
• Taşıma yapılan aracın cinsine göre farklı isimler almakla birlikte teminat kapsamını etkilememektedir.
• Bu teminatlar Karayolunda; kamyon klozu, Dezinyolunda; (C) klozu, Demiryolunda; demiryolu klozu teminat adlarını almaktadırlar. Havayolu ile yapılan bu nakliyatta dar teminat ile sigortalanmasına izin verilmemektedir.

Nakliyat Sigortası Hangi Riskleri Karşılamaktadır?

Denizyolu;

• Yükleme ve boşaltma sırasında ürünlerin başına gelebilecek riskler grubunda
• Yangın, infilak
• Geminin batması veya karaya oturması, yanması gibi başa gelmesi istenmeyecek şeylerin yaşanması durumunda
• Kurtarma ve yardım masraflarının karşılanması
• Dava say masrafları
• Müşterek sayıda fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payını karşılamaktadır.

Karayolu;

• Taşıtın geçtiği köprü yıkılması
• Yıldırım veya başa gelebilecek doğal afetler
• Ürünlerin başına gelebilecek ateş, kıvılcım gibi yanma durumu
• Aracın çarpması veya başka bir araç ile kastı olmadan çarpışması
• Nakil vasıtasının yanması
• Trenin raydan çıkma durumunda
• Seylap
• Tren veya kamyonun uçuruma yuvarlanması/devrilmesi durumunda

Bu ve bu gibi taşınan emteanın başına gelmesini riske edemeyecekler için Nakliyat Sigortası yaptırmak artık çok kolay.